เทวบูชา วัตถุมงคลเสริมชะตาชีวิต อำนาจ บารมี เสริมดวง Line ID:tewaboocha 081 703 3716:กรุณาโทรติดต่อเวลาทำการ9.00-20.00น.

พระกฤษณะเทพเจ้าศิลปะความรักบันเทิงและนักปกครองยืนพร้อมนกยูงบริวาร:เนื้อทองเหลืองรมดำสูง4ซมฐาน1ซม.


฿250.00
บูชาเพื่อมหานิยมจากปวงชน ผู้ที่ตอ้งการให้มหาชน คนรอบข้างรักใคร่ บูชาเพื่อขอพรให้พระองค์ประทานพรให้เป็นผู้บูชาเป็นคนมีเสหน่ห์ได้รับความรัก ชื่น ชม และภักดีจากคนรอบข้าง
เหลือ 3 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เทพฮินดู-พระนารายณ์ พระแม่ลักษมีเทวี
  • รหัสสินค้า : 001805

รายละเอียดสินค้า พระกฤษณะเทพเจ้าศิลปะความรักบันเทิงและนักปกครองยืนพร้อมนกยูงบริวาร:เนื้อทองเหลืองรมดำสูง4ซมฐาน1ซม.

พระกฤษณะ  มหาเทพแห่งความหลุดพ้น   ผู้ให้กำเนิดคัมภีร์ภควัทคีตา  ประทานความรื่นรมย์ สมาธิ ความไม่ทรมาน   มอบความสุขอันสูงสุดในวิถีโยคะและโยคี 

พระกฤษณะได้กรุณาสือสารกับมนุษย์ตลอดเวลา โดยผ่านทางขลุ่ยของพระองค์นั่นเอง ไม่ว่ามนุษย์ทั้งหลายจะสุข หรือจะทุกข์ หรือว่าอาจหลงลืมพระองค์ไปบ้าง ไม่ว่าจัังหวะชีวิตจะสวยงาม หรือเศร้าโศรกอย่างไร บ้างในบางครั้ง พวกเราก็จะสามารถก้าวข้ามความทุกข์ไปได้เสมอ ถ้าเรามีพระองค์อยู่ในจิตใจ  การที่เราจะรู้สึกถึงการมีตัวตนของพระองค์ไ้ด้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้สึกว่าตัวเรานี้เองก็เปรียบ

เสมือนขลุ่ยแห่งพระองค์  พระกฤษณะได้ทำการเลือกขลุ่ยให้เป็นตัวแทน

การถ่ายทอดศาสนาผ่านทางศิลปะแห่งดนตรี เมือพระองค์ทำการทรงขลุ่ยทีเป็นตัวแทนแห่งมนุษย์  พระองค์ได้ทำการเ่ป่าผ่านลมหายใจแห่งเทพมาสู่มนุษย์ทุกผู้ ทุกนาม พระองค์ได้โปรดประทานชีวิตและพลังผ่านทางลมหายใจแห่งเทพ ที่จะก่อให้เกิดปัญญา และพลังมหาศาลสู่มวลมนุษย์  ท่านนักปราชญ์แห่งอินเดียทีมีชือเสียงอีกท่านหนึ่ง คือท่าน ลาฮิรี มหัศยา ได้กล่าวไว้ว่า “เมือพระกฤษณะทรงขลุ่ยนั้นเปรียบได้กับการที่พระองค์ กำลังควบคุมลมหายใจและกำหนดลมปราณเพื่อที่จะให้เข้าถึงญาณสมาธิที่สูงสุดทั้ง 6 ขั้นโดยสามารถเปรียบได้กับช่องของขลุ่ยที่มีทั้งหมด  6 ช่องนั่นเอง “

ท่ายืนของพระองค์ ทั้ง 3 ท่าเปรียบได้กับการใช้ชีวิตในลักษณะต่าง ๆ

ของมนุษย์ ผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิตด้วยความรัก มงกุฏนกยูงของพระองค์ที่มีวงกลมวงใหญ่อยู่ส่วนกลางของมงกุฏเปรียบได้กับ

ดวงตาที่ 3 ที่เป็นดวงตาแห่งจิตวิญญาณ ซึ่งดวงตาที่  3 นี้เองที่พระองค์

ใช้มองหามวลมนุษย์ด้วยความรักและเป็นห่วงอย่างสุดซึ้ง ภาพรวมของพระกฤษณะทั้งหมด

สามารถเปรียบได้กับมิตรภาพและความรักในหมู่มิตรที่จะมองหากันด้วยความรักและเป็นห่วง

อย่างจริงใจด้วยความไว้วางใจอย่างสูงสุดเหมือนที่พระกฤษณะได้ประทานความรักอัน

บริสุทธิ์ให้เหล่ามวลมนุษย์ตลอดมา

 

พระกฤษณะทรงปรากฏกายในรูปของเด็กทารกในบางครั้งด้วยเช่นกัน การปรากฏกายนี้ก็เพืีอที่จะสือว่าพระองค์ต้องการความรักโดยท่านได้ทำการยื่นพระหัตถ์

ออกไปข้างหน้า ท่านปรารถนาความรักแท้โดยไม่มีเงือนไข และท่านก็ต้องการความรักตอบโดยไม่มีเงือนไขจากมนุษย์ด้วยเข่นกัน ด้วยพระองค์ตระหนักดีว่า การใช้ชีวิตในโลกมนุษย์นี้จะขาดตความรักที่บริสุทธฺืไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูก หรือ ความรัก ระหว่างเพือน หรือความรักฉันท์ชู้สาวก็ตาม ทุกความสัมพันธ์ต้องการความบริสุทธิ์ใจ  สาวกผู้นับถือพระองค์จะต้องชำระล้างใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพือที่เหล่าสาวกทั้งหลายจะสามารถทำการสือกับเทพเจ้าและได้รับการตอบสนองที่ดีเมื่อ

พวกเขาทำการสวดอ้อนวอนหรือขอพรใด ๆ ก็ตาม จากพระองค์

************************************************

บูชาพระกฤษณะ เทพเจ้าแห่งความรักและนักปกครอง  บูชาเพื่อมหานิยมจากปวงชน  ผู้ที่ตอ้งการให้มหาชน คนรอบข้างรักใคร่ บูชาเพื่อขอพรให้พระองค์ประทานพรให้เป็นผู้บูชาเป็นคนมีเสหน่ห์ได้รับความรัก ชื่น ชม และภักดีจากคนรอบข้าง

มนต์บูชาพระกฤษณะ

โอม ศรีกฤษณา ยะ นะ มะ ฮา 3 จบ

บทอธิษฐานขอพร พระกฤษณะ

โอม...วัมดี วิภูษิตะ กะรานนะวะนีระทาภาต ปิตาม พะราฑรุณะ พิมพะผะลาธะโรษฐาต ปุรเณนทุ สุนทะระ มุขาทะระ วินทะเนตราต กฤษณาต ปะรัม กิมาปิ ตัตตวามะหัมนะญาเณ ฯ 

ต้องการเช่าบูชา

1.กดสั่งซื้อจากหน้าเว๊บแล้วทำตามขั้นตอน  ->กด  

2.แจ้งเช่าบูชาผ่าน Line ID : tewaboocha / โทร 081 703 3716